Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

Thứ sáu - 18/03/2016 09:00


Bộ VHTTDL vừa có văn bản (số 3843/BVHTTDL-VHCS) gửi Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015. 

Thực hiện Chỉ thị số 31/-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015; Kết luận số 88-KT-TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015, Bộ VHTTDL yêu cầu:

Tổ chức các ngày kỷ niệm phải thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

Nội dung các chương trình, hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo mục đích yêu cầu, nội dung trang nghiêm, trọng thể, phù hợp với quy mô, cấp độ tổ chức, điều kiện kinh tế của địa phương, đảm bảo trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài.

Đảm bảo chú trọng các yêu cầu về chính trị, đối ngoại, thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc.

Đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về giá trị, ý nghĩa lịch sử của sự kiện trên các phưng tiện thông tin với nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành) và nguồn kinh phí xã hội hóa nếu có.

Sở VHTTDL các tỉnh/thành tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, chức năng tổ chức các hoạt động; chủ trì hướng dẫn các nghi thức trong tổ chức các ngày kỷ niệm.

Kết thúc các hoạt động, yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh/thành kịp thời có báo cáo kết quả gửi về Bộ VHTTDL (Cục Văn hóa cơ sở), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Nguồn: cinet.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

đồ phượt | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close