Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Belarus

Chiều 03/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Belarus - Boris Svetlov về chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước. 

Phát biểu tại Hội đàm, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Belarus trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã có những bước phát triển mới. Đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, hai bên đã xây dựng và thống nhất nội dung văn bản “Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2014-2016” và chuẩn bị kế hoạch tổ chức Những ngày Văn hóa tại mỗi nước…

Để phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị trong thời gian tới hai bên cần trao đổi đoàn cán bộ các cấp, tăng cường trao đổi thông tin về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; triển khai thực hiện hiệu quả “Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2014-2016”; cử các đoàn nghệ thuật tham gia các sự kiện văn hóa và duy trì tổ chức Những ngày Văn hóa tại mỗi nước; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được giao lưu, trao đổi với nhau. Bên cạnh việc giới thiệu các trường văn hóa nghệ thuật cho sinh viên Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị Belarus cấp một số học bổng cho sinh viên Việt Nam ở các cấp trung cấp, cao đẳng và đại học…

Nhất trí với các nội dung hợp tác do Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề xuất, Bộ Văn hóa Belarus - Boris Svetlov khẳng định, Belarus luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, đặc biệt là việc trao đổi các đoàn cấp cao và đào tạo văn hóa nghệ thuật cho sinh viên Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Boris Svetlov đã ký kết “Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2014-2016” nhằm tạo cơ sở pháp lý tăng cường hợp tác giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Belarus trong thời kì mới. 

Nguồn: cinet.vn