Triển lãm “Lịch sử văn hóa Việt Nam”

Thứ ba - 23/02/2016 04:29


Triển lãm “Lịch sử văn hóa Việt Nam” đã chính thức khai mạc sáng 1-9 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội). Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hiện vật được trưng bày tại triển lãm

Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 300 hình ảnh, tư liệu, bản trích, số liệu... giới thiệu khái quát, cô đọng tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam từ thời Tiền sử qua thời dựng nước đầu tiên, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thời kỳ quân chủ độc lập và đấu tranh giữ nước đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Bên cạnh đó, triển lãm cũng đề cập đến công tác bảo tồn, phát huy, tôn vinh và quảng bá giá trị di sản văn hóa phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 

Nội dung trưng bày gồm 6 phần. Phần đầu tiên nói về đất nước Việt Nam thời Tiền sử (cách ngày nay khoảng 500.000 - 4.000 năm). Những dấu tích của người vượn đứng thẳng (Homo Erectus) tìm thấy ở Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), cách ngày nay khoảng 500.000 - 400.000 năm, chứng minh nước ta là một trong những cái nôi của loài người ở khu vực Đông Nam Á.

 

Phần thứ hai nói về Việt Nam thời dựng nước đầu tiên (cách ngày nay khoảng 4.000 - 2.000 năm). Đây là thời đại Kim khí, trên lãnh thổ nước ta có ba phổ hệ văn hóa là Đông Sơn ở miền Bắc, Sa Huỳnh ở miền Trung và Đồng Nai ở miền Nam, cùng tồn tại và phát triển rực rỡ.

 

Phần thứ ba nêu bật hình ảnh Việt Nam thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ cuối thế kỷ 2 trước Công nguyên đến giữa thế kỷ 10). Ngay sau buổi đầu dựng nước, dân tộc ta đứng trước thử thách bị đồng hóa văn hóa và ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Song, sức sống văn hoá Việt vẫn được bảo tồn và phát triển.

 

Tiếp đó là những hình ảnh Việt Nam thời kỳ quân chủ độc lập và đấu tranh giữ nước (từ giữa thế kỷ 10 - đầu thế kỷ 20). Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền và sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ: kỷ nguyên văn minh Đại Việt - Việt Nam. Các nhà nước phong kiến nối tiếp nhau đã không ngừng củng cố vững mạnh nền độc lập tự chủ, xây dựng đất nước lớn mạnh, quốc gia thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bảo tồn, phát triển nền văn hóa dân tộc. 

 

Phần thứ 5 giới thiệu đất nước Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Từ giữa thế kỷ 19, lịch sử Việt Nam bước vào giai đoạn đầy thử thách cam go trước sự xâm lược của thực dân Pháp. Song, với truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước hun đúc qua mấy ngàn năm lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện chống thực dân, giải phóng dân tộc đã kết thúc thắng lợi bằng Cách mạng Tháng Tám và Ngày Độc lập 2-9-1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 

Phần cuối giới thiệu công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, cha ông ta đã sáng tạo, bồi đắp, tạo dựng nên kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, đậm đà bản sắc dân tộc. Khối di sản này đã trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

 

Nguồn: SGGP
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

đồ phượt | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close