Tin tức - Sự kiện Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn

Thứ tư - 24/02/2016 15:39


Ngày 25/6/2015, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn tỉnh Bắc Kạn, các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh đã từng bước có sự phát triển, đời sống văn hóa của nhân dân dần được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Bắc Kạn tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ du lịch phục vụ nhân dân; tiếp tục kiểm kê, nhân rộng, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tập trung thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể, trên cơ sở lựa chọn và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù.

Về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 9 - năm 2015, Bộ trưởng giao Vụ Văn hóa dân tộc làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, các địa phương liên quan cùng tỉnh Bắc Kạn triển khai và tổ chức Ngày hội; Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với tỉnh tổ chức Hội thảo về phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội.

Về việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng giao Tổng cục Du lịch chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch làm Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể. Trong đó, lưu ý lồng ghép việc quy hoạch bảo tồn di tích và kế thừa Quy hoạch xây dựng Khu du lịch hồ Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, trên cơ sở đó, lập đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ tỉnh xây dựng Quy hoạch bảo tồn và phát triển Khu di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể trong giai đoạn 2016-2020.

Về hỗ trợ đầu tư đường nối Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể với Khu du lịch Na Hang và đầu tư, nâng cấp 02 bến thuyền chính tại hồ Ba Bể, Bộ VHTTDL ghi nhận, đề nghị tỉnh Bắc Kạn lập dự án gửi Bộ VHTTDL xem xét, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng ủng hộ chủ trương xây dựng Nhà văn hóa huyện Ba Bể, Khu vui chơi giải trí cho trẻ em của tỉnh và đề nghị tỉnh lập dự án để Bộ xem xét, có ý kiến; ủng hộ việc xây dựng Hồ sơ cụm di tích ATK-Chợ Đồn để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

đồ phượt | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close